پارک علم و فناوری ایرانیان دانا

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، مرکزی، زرندیه
دهستان رودشور، آبادی منطقه گردشگری زرندیه، گردشگری ایرانیان زرندیه ، خیابان اول ، بزرگراه ساوه-تهران ، پلاک 7115، طبقه همکف ، واحد 1

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
ابراهیم حاج ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره
سید محمود رضا سجادی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر