پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته و هوافضا

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته و هوافضا

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۵ با ابلاغ اساسنامه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد. با شکل‌گیری پارک علم و فناوری، فعالیت‌های مرتبط با زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف که در طی 20 سال گذشته به تدریج و متناسب با نیاز و تقاضای موجود، ایجاد شده بودند، زیر نظر پارک قرار گرفتند و به صورت یکپارچه در این بستر ادامه و توسعه می‌یابند.

بازدیدهای اخیر