پارک علم و فناوری زنجان

پارک علم و فناوری متمرکز بر صنایع معدنی، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری متمرکز بر صنایع معدنی، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری زنجان در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات IT، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری، مکانیک و مکاترونیک، برق و الکترونیک، کشاورزی و دامپروری، صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر