پارک علم و فناوری هرمزگان

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نساجی و انرژی های نو

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نساجی و انرژی های نو

پارک علم و فناوری استان هرمزگان به منظور ایجاد زیرساخت های مناسب در راستای توسعه علم و فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان استان و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از دی ماه همان سال آغاز نمود.

بازدیدهای اخیر