پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک فاوا به عنوان یک پارک ملی، در حال حاضر قطب تولید فناوری در کشور و نیز ارائه دهنده خدمات، تسهیلات و تجهیزات برای شرکت ­های فناور داخلی در حوزه آی.سی.تی محسوب می­ شود.

بازدیدهای اخیر