پافکو - پژوهش افزار فردا

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

پژوهش افزار فردا یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای می باشد.

اعضا هیئت مدیره
علی اکبر رسولی
مدیر عامل
اصغر استیری
عضو هیئت مدیره
زهرا نوری خانقاه
بازدیدهای اخیر