پاکسان

تولید مواد شوینده و بهداشتی

تولید مواد شوینده و بهداشتی

شرکت پاکسان با داشتن بیش از 16 برند از جمله برف، سپید، گلنار و سیو به تولید انواع محصولات شوینده و بهداشتی می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
حسن بقائی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر