پاک صنعت موتور

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
مجیدیه شمالی (شمس آباد) ، خیابان شهید ضابطی (کاج) ، خیابان فرزاد ، پلاک 2 ، مجتمع نارین ، ورودی جنوبی ، طبقه دوم ، واحد شرقی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
علیرضا رحیمی اردلی
رئیس هیئت مدیره
مجید پار
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر