پایدار پلیمر اوژن

تولید و توسعه قطعات خودرویی

تولید و توسعه قطعات خودرویی

شرکت تولیدی پایدار پلیمر اوژن از سال 1394 با هدف تولید و توسعه قطعات خودرویی تأسیس شد و در ادامه با گسترش فعالیت های تولیدی و بازارهای خود به تولید و توسعه قطعات در بازارهای صنایع روشنایی، فروشگاهی، کیف و کفش و ساختمان وارد گردید.

اعضا هیئت مدیره
علیرضا ترک
مدیر عامل
موسی محسنی آهوئی
عضو هیئت مدیره
سمیه سحر گشا
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر