پایش تنش پسماند سازه

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، زنجان، زنجان
کوی نگین، خیابان نگین1، خیابان نگین جنوبی، پلاک 0-190، طبقه دوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
رسول محرمی
مدیر عامل
نسترن جعفری
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر