عکس پروفایل پایگاه خبری کارآفرینی پرس

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین پایگاه خبری اختصاصی باعنوان کارآفرینی در ایران

عکس پروفایل پایگاه خبری کارآفرینی پرس

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین پایگاه خبری اختصاصی باعنوان کارآفرینی در ایران

اولین پایگاه خبری اختصاصی باعنوان کارآفرینی در ایران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول کارآفرینی پرس: محمدعلی نژادیان پایگاه خبری کارآفرینی پرس به شماره پروانه ۸۸۴۴۹ در جلسه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرد و از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ فعالیت آن آغاز شد. گرایش این رسانه اختصاصی و زمینه آن حوزه علوم انسانی- کارآفرینی و کاریابی است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

پایگاه خبری کارآفرینی پرس
پایگاه خبری کارآفرینی پرس
ایران، تهران، تهران
تهران
پایگاه خبری کارآفرینی پرس

بنیان‌گذاران