پتروشیمی غدیر

پتروشیمی

پتروشیمی

شرکت پتروشیمی غدیر در زمینه تولید پلی وینیل کلراید (PVC) فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر