پترو فرایند بارثاوا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
امین رفعت پناه
مدیر عامل
میثم وحیدی فردوسی
رئیس هیئت مدیره
احمد فنائی شیخ الاسلامی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر