پترو فناور گستر جم

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، ری
جاده قم، خیابان شهدای ایران ترانسفو، کوچه یکم، خیابان جاده قم، پلاک 124، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
معبود عباس زاده
رئیس هیئت مدیره
سهیل حبیب زاد نوحیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر