پترو پل جم

پتروشیمی - پایین دستی

پتروشیمی - پایین دستی

شرکت پترو پل جم به تهیه و تولید مکمل های سوخت می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر