عکس پروفایل پتزلی

پتزلی

پلتفرم خدمات حیوانات خانگی

عکس پروفایل پتزلی

پتزلی

پلتفرم خدمات حیوانات خانگی

اطلاعات تماس

دفتر پتزلی
ایران، تهران، تهران
کارخانه نوآوری آزادی، فضای کار اشتراکی هفت و هشت

بنیان‌گذاران

کارمندان