پدیده صدر آب پایا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
وکیل آباد 27، دانش آموز 1، پلاک 257، واحد 1

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
وحید تقی زاده
مدیر عامل
مهدی رفتار علی آبادی
رئیس هیئت مدیره
خدیجه عفتیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر