پرتو

دستیار هوشمند سلامت بانوان

دستیار هوشمند سلامت بانوان

اولین نرم افزار هوش مصنوعی ایرانی مخصوص بانوان بر پایه تقویم قاعدگی

بازدیدهای اخیر