پرتو داده پردازی آریا نوین پارسه

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
جنت آباد شمالی ، بزرگراه شهید حسن آبشناسان ، کوچه بهارستان 4 ، پلاک 3 ، طبقه اول

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
امیر ابراهیم پور زندی
رئیس هیئت مدیره
آرش ابراهیم پورزندی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر