پرتو نگار ایکاد

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، شمیرانات
تجریش، اوین ، بلوار دانشجو ، خیابان درکه ، پلاک 0 ، طبقه منفی 3
اعضا هیئت مدیره
میثم رمضانی انارستانی
مدیر عامل
سید محمد مهدی صادقی
محمدجواد بشیرپور
بازدیدهای اخیر