عکس پروفایل پردیتور

پردیتور

ورزشهای الکترونیک

عکس پروفایل پردیتور

پردیتور

ورزشهای الکترونیک

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

سایت پردیتور
شبکه‌های اجتماعی

دریافت خدمات شتابدهی