عکس پروفایل پرشین شتاب

پرشین شتاب

شتابدهنده عمومی

عکس پروفایل پرشین شتاب

پرشین شتاب

شتابدهنده عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان شهید انصاری ساختمان پاستور
رایانامه

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره