پرگار دانش - موسسه اندیشه نو پرگار دانش

ارائه خدمات مهارت سنجی و توسعه مهارتی

ارائه خدمات مهارت سنجی و توسعه مهارتی

گروه مهارت آموزی و مشاوره ای پرگار دانش با افتخار از سال ۱۳۸۹ تا کنون در جهت مهارت آموزی و مشاوره شغلی نوجوانان و بزرگسالان کشور با دریافت مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور خدمت رسانی کرده است.

بازدیدهای اخیر