پلتفرم انرژی نیروان

بازارگاه تبادل برق
انرژی و منابع طبیعی

بازارگاه تبادل برق

سامانه تبادل انرژی و صرفه جویی همتا به همتای مشترکین خانگی، تجاری و اداری و بازارگاه ارائه خدمات انرژی بر اساس تبادل صرفه جویی تملک شده

فعالیت این شرکت از تاریخ 1399/01/01 متوقف شده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
نیروان
بازدیدهای اخیر