عکس پروفایل پلکان

پلکان

اجاره نردبان بلند و صنعتی

عکس پروفایل پلکان

پلکان

اجاره نردبان بلند و صنعتی

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن تماس
سایت پلکان
شبکه‌های اجتماعی

دریافت خدمات شتابدهی