پورتفیلی

معرفی نمونه کارها و پروژه های کسب و کارها

معرفی نمونه کارها و پروژه های کسب و کارها

پورتفیلی یک پلتفرم در حوزه معرفی کسب و کار های پروژه محور می باشد به این صورت که کسب و کارهای پروژه محور می توانند با معرفی نمونه کارهای به اتمام رسیده یا در حال اجرای خود ضمن جلب اعتماد مشتریان سفارش های جدید را نیز دریافت نمایند.

بنیان‌گذاران
رامین زردشتی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
رامین زردشتی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر