عکس پروفایل پویا احراز صنعت نوین قشم

پویا احراز صنعت نوین قشم

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی

عکس پروفایل پویا احراز صنعت نوین قشم

پویا احراز صنعت نوین قشم

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، هرمزگان، بندر لنگه
سایت اصلی
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

اعضا هیئت مدیره