پویا احراز صنعت نوین قشم

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، هرمزگان، بندر لنگه
سایت اصلی
رایانامه

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی

اعضا هیئت مدیره
حمید رمضانی
مدیر عامل
طاهره معارفی
عضو هیئت مدیره
حمید رمضانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر