پویا احراز صنعت نوین قشم

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و پزشکی

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، هرمزگان، بندر لنگه
سایت اصلی
رایانامه
اعضا هیئت مدیره
حمید رمضانی
مدیر عامل
طاهره معارفی
عضو هیئت مدیره
حمید رمضانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر