پویش الکترونیک - پویش تجهیز طب پاسارگاد

تولید و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

تولید و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

حوزه فعالیت شرکت تعمیرات تخصصی حوزه الکترونیکی و مهندسی معکوس تجهیزات پزشکی و بومی سازی فناوری های انها میباشد.

بازدیدهای اخیر