عکس پروفایل پژوهشکده سوانح طبیعی

پژوهشکده سوانح طبیعی

ارتقا پژوهش در زمینه سوانح طبیعی

عکس پروفایل پژوهشکده سوانح طبیعی

پژوهشکده سوانح طبیعی

ارتقا پژوهش در زمینه سوانح طبیعی

ارتقا پژوهش در زمینه سوانح طبیعی

این پژوهشکده در سال 1369 و به دنبال زلزله فاجعه بار در استان های گیلان و زنجان در سال 1369 و با مشارکت دفتر عمران سازمان ملل متحد و دفتر اسکان بشر سازمان ملل با نام «دفتر طرح بسیج توان فنی کشور» تشکیل شد. در سال 1377 نام سازمان به نام فعلی آن (مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی) تبدیل شد و نهایتا در سال 1382 اساسنامه فعلی آن تشکیل شد. این مرکز هم اکنون دو هدف کلی زیر را دنبال می‌کند. • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه سوانح طبیعی • زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

زیرمجموعه ها

سازمان ها یا نهادهای بالادستی