عکس پروفایل پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

عکس پروفایل پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: پژوهشگاه یا پژوهشکده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

شبکه‌های اجتماعی

زیرمجموعه ها