پیشرو زمان

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

شرکت پیشرو زمان بر اساس اهداف تدوین شده در راستای توسعه و تعالی سازمانی شرکت ها ، واحدهای صنعتی ، سازمان های دولتی و خصوصی همچنین ارتقاء حرفه ای شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان ها قدمهای مهمی برداشته و این اهداف را با استفاده از ابزارهای مختلف ارزیابی و سیستم های آموزشی طراحی و اجرا نموده است. از سال 1380 این مرکز در زمینه مشاوره های تخصصی سازمانی فعالیت نموده و از سال 1390 بعنوان مرکز آموزش مورد تائید سازمان ملی استاندارد در زمینه های مختلف مدیریتی ، تعالی سازمانی ، سیستم های کیفیت ،آزمایشگاهی ، ایمنی و بهداشت شغلی ، فنی مهندسی و ... فعالیت داشته است.

بنیان‌گذاران
وحید مهدی نیا
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مینا پارس مهر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر