پیشرو موج آراد

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
نارمک ، خیابان شهید سعید والاییان ، خیابان شهید محمد ملک لو ، پلاک 0 ، ساختمان مانا ، طبقه همکف ، واحد 10

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
فرشته وروانی فراهانی
مدیر عامل
سیدهادی رفیعی آذر
رئیس هیئت مدیره
سعید دهقانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر