پین استارتاپ

سامانه آموزش متخصصین و شبکه سازی استارت آپ ها

سامانه آموزش متخصصین و شبکه سازی استارت آپ ها

پین استارتاپی است که می کوشد با راه اندازی سامانه آموزش متخصصین ،شبکه سازی استارت آپ ها و جمع آوری سرمایه، گامی موثر در توسعه کارآفرینی و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه بردارد.

بنیان‌گذاران
امیر محمدبیگی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
امیر محمدبیگی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر