پیک زیست فناوران کارآفرین چهار هزار و پانصد و شصت و چهار زاهدان

تولید تجاری و مطالعه محصولات درختان گرمسیری، زینتی، دارویی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، سیستان و بلوچستان، زاهدان

تولید تجاری و مطالعه محصولات درختان گرمسیری، زینتی، دارویی

شرکت پیک زیست فناوران کارآفرین 4564 زاهدان در سال 1393 تاسیس و در زمینه ی تولید تجاری و مطالعه محصولات درختان گرمسیری، زینتی، دارویی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی، کشت سلول و بافت گیاهی و مهندسی ژنتیک فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر