پیگر اسکن

اولین اسکنر و تصویربردار مغزه‌های حفاری در ایران، همراه با نرم‌افزار تحلیل تصاویر مغزه بر پایه هوش مصنوعی

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر