پی میشه - کسب و کار نوین فرابین

فروشگاه ساز و پلتفرم مدیریت فروش در اینستاگرام

فروشگاه ساز و پلتفرم مدیریت فروش در اینستاگرام

پی میشه، راهکاری برای ایجاد اعتماد میان فروشندگان (در شبکه های اجتماعی، کسب و کارهای نوپا و خرد) و خریداران است. خرید از فروشندگان بی نام و نشان همواره یکی از دغدغه های خریداران است که این موضوع، در عمل بر میزان فروش فروشندگان، تاثیر منفی دارد. پی میشه به خریداران و فروشندگان کمک می کند تا با اطمینان خاطر به داد و ستد بپردازند.

جذب سرمایه
کسب و کار نوین فرابین
بازدیدهای اخیر