چاره

واسط و رابط خریدار و فروشنده و تضمین کننده سلامت معامله

واسط و رابط خریدار و فروشنده و تضمین کننده سلامت معامله

فروشگاه اینترنتی چاره با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان کالا ایجاد شده است.

بنیان‌گذاران
علیرضا محیط
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
ناصرعلی سعادت
مدیر عامل
علیرضا محیط
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر