چاپی نیک

پلتفرم چاپ و دوخت پارچه
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تهران ۱۵ خرداد شرقی نرسیده به پل ری خ جمشید پور بن بست صادقی پ ۱۰

پلتفرم چاپ و دوخت پارچه

مجموعه چاپی نیک در عرصه ی چاپی به دنبال ارائه ی نوینی در صنعت بسته بندی و تبلیغات است.

بنیان‌گذاران
مهدی سروری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی سروری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر