ژاو افزونه آور

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شهرک قدس(غرب) - درختی، خیابان گلستان، خیابان سپهر، پلاک -20، طبقه چهارم

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
لیلا منشوری
عضو هیئت مدیره
سیدکاظم حجت
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر