کابینت

جمع آوری اطلاعات خرید خانوارها
داده‌ها و تحلیل داده: تحقیقات مشتریان

جمع آوری اطلاعات خرید خانوارها

کابینت یک اپلیکیشن در حوزه ی مارتک (تکنولوژی بازاریابی) است، که با هدف جمع آوری اطلاعات خرید خانوارها طراحی شده. تا امروز نزدیک به ۳۵۰۰ کاربر این اپلیکیشن رو نصب کردند و نزدیک به ۵۰۰ نفر هم فعالانه اطلاعات خریدشون رو ثبت می کنند.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
دریافت خدمات شتابدهی
مرکز نوآوری آو
بازدیدهای اخیر