کارآوردتجارت پویا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، قم، قم
زنبیل آباد ، کوچه صدوقی 34-شکارچی[1-4] ، بلوار شهیدصدوقی ، پلاک 0 ، پاساژ خلیج فارس ، 120 ، طبقه همکف ، واحد 7

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
اکرم فیض
مدیر عامل
عبدالرضا عبدالغفاری
رئیس هیئت مدیره
فاطمه پاریاو
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر