کارجو پلاس - رویداد پیشرو سهند آسیا

پلتفرم برگزاری آزمون های ارزیابی فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارآموزان و کارجویان برای معرفی به کارفرما و استخدام

پلتفرم برگزاری آزمون های ارزیابی فارغ التحصیلان دانشگاهی، کارآموزان و کارجویان برای معرفی به کارفرما و استخدام

شبکه اجتماعی کارجو پلاس بستری برای ارزیابی مهارت ها و ویژگی های کارجویان و از طرف دیگر ابزاری برای دریافت و تحلیل آگهی های استخدام سراسر ایران است تا از این طریق ارتباطی موثر بین دانشگاه و فارغ التحصیلان از یکسو و صنایع و کارفرمایان از سوی دیگر فراهم کند.

بنیان‌گذاران
فراز کریمی
بنیان‌گذار
سینا ملکی
بنیان‌گذار
سجاد هاشمیان
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
فراز کریمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر