کارخانه نوآوری زاهدان

ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
وبسایت کارخانه نوآوری زاهدان
افراک
بازدیدهای اخیر