عکس پروفایل کارخانه نوآوری مشهد

کارخانه نوآوری مشهد

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

عکس پروفایل کارخانه نوآوری مشهد

کارخانه نوآوری مشهد

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

روابط عمومی
دفتر مرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار کوثر شمالی ، میدان پژوهش
شبکه‌های اجتماعی