کارخانه نوآوری مشهد

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

ارائه فضا، زیرساخت و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
روابط عمومی
دفتر مرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار کوثر شمالی ، میدان پژوهش
بازدیدهای اخیر