عکس پروفایل کارخانه نوآوری های وی

کارخانه نوآوری های وی

شعبه دوم پارک فناوری پردیس

عکس پروفایل کارخانه نوآوری های وی

کارخانه نوآوری های وی

شعبه دوم پارک فناوری پردیس

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

پشتیبانی
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
اتوبان شهید صیاد شیرازی، خیابان شهید فخری‌زاده (صنایع)، خیابان گلزار جنوبی، خیابان لادن شرقی، خیابان 12 متری ولیعصر، انتهای بن بست قائم، شماره 7