عکس پروفایل کارخانه نوآوری کرمانشاه

کارخانه نوآوری کرمانشاه

ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

عکس پروفایل کارخانه نوآوری کرمانشاه

کارخانه نوآوری کرمانشاه

ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

ارائه فضا و خدمات شتابدهی به کسب و کارها

کارخانه نوآوری کرمانشاه با هدف افزایش رقابت پذیری کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه در سطح ملی با ارائه بالاترین سطح خدمات حمایتی، استفاده کارآمد از منابع اکوسیستم نوآوری، توسعه جامعه کسب و کارهای نوآورانه و پرورش فرهنگ نوآوری در ایران مشغول به فعالیت است.

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، کرمانشاه، کرمانشاه
میدان فردوسی، خیابان سراب، دشت بهشت
وبسایت کارخانه نوآوری کرمانشاه
شبکه‌های اجتماعی

کارمندان