کارو صنعت ورنا فجر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، ری
بخش خاوران، دهستان خاوران غربی، آبادی مجتمع صنفی خدماتی ثامن الحجج، مجتمع صنفی خدماتی ثامن، خیابان صنعت غربی، خیابان صنعت ششم غربی، پلاک 190، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
سیدبرهان آرمند
مدیر عامل
رشادالدین زمانی
رئیس هیئت مدیره
توحید توانگر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر