کارپلاس

ارایه نرم افزار کاهش مصرف سوخت و افزایش توان و گشتاور خودرو

ارایه نرم افزار کاهش مصرف سوخت و افزایش توان و گشتاور خودرو

شرکت فنی مهندسی کارپلاس ارایه نرم افزار کاهش مصرف سوخت و افزایش توان و گشتاور خودرو های شهری و مسابقه ای می باشد.

بنیان‌گذاران
میثم خاکپو
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
میثم خاکپو
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر