کارگزاری آگاه - کارگزاری آگاه

کارگزاری بورس
خدمات مالی: بورس و سرمایه گذاری

کارگزاری بورس

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
سرمایه گذاری ها
اتیچر
بهمن 1401
زیرمجموعه ها
سرمایه گذاری جسورانه آگاه
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر