کاسه نمد آریا پارس

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
دهستان میان ولایت، آبادی شهرک صنعتی فناوریهای بر، محله شهرک صنعتی فن آوری، خیابان کوشش، خیابان کوشش 5، پلاک 0، قطعات 327 تا 331 و 339 تا 343، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
علی آزادیون پازی
مدیر عامل
پروانه سید حسینی
رئیس هیئت مدیره
علی رضایی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر